Våre politikere


Kommunestyret

 • Helge Robert Midtbø

  helge.robert.midtbo@helse-forde.no 907 64 403

  Ordførarkandidat for Sunnfjord Arbeidarparti. Leiar for Sunnfjord Arbeidarparti. Leiar for bystyregruppa for Førde Arbeidarparti. Medlem av bystyret. Medlem av formannskapet.

 • Kari Valle

  kv@forde.kommune.no 481 10 920

  Representant i Førde bystyre. Representant i Førde formannskap.

 • Einar Solheim

  Leiar av levekårskomiteen, Førde bystyre. Representant i Førde bystyre.

 • Ivar Svensøy

  ivar.svensoy@enivest.net 917 84 052

  Representant i Førde bystyre. Representant i Førde formannskap.

 • Reidar Fugle Nordhaug

  reifun@hotmail.com 411 61 258

  Partileiar. Representant i Førde bystyre. 1. vara til Førde formannskap.

 • Lena Haveland

  Lenahaveland@gmail.com 482 60 796

  Representant i Førde bystyre.

 • Kari Daltveit

  Representant i Førde bystyret. Leiar av kontrollkomiteen i Førde bystyre. Styremedlem i Førde Arbeidarparti sidan februar 2016.

 • Sveinung Søreide

  sveinung.soereide@nortura.no 906 83 046

  Styremedlem. Representant i Førde bystyre.

 • Jarle Øen

  Representant i Førde bystyre.