Program

Førde Arbeidarparti sitt program for 2015 til 2019

original_1478644030_5852802

Førde Arbeidarparti sitt program for eit endå betre Førde!

Vedlegg 1