Framlegg til nytt styre for 2017

.

Framlegg til ny leiar: Reidar Fugle Nordhaug

Framlegg til nytt styre i Førde Arbeidarparti:
Reidar Fugle Nordhaug, leiar (ny)
Kari Daltveit, nestleiar (ny som nestleiar)
Arnhild Sollid Laukeland, sekretær (ny som sekretær)
Helene Vejlskov Vie, kasserar (ny)
Geir Leon Hetle, studieleiar
Cecilie Dahlgren, styremedlem (ny)
Sveinung Søreide, styremedlem
Bjarte Kapstad, styremedlem (ny)
Sindre Hornnes, styremedlem (ny som styremedlem)
1. vara: Helge Robert Midtbø (ny)
2. vara: Anne Lise Bekjorden
3. vara: Lidvin Osland
4. vara: Aud Østerbø
AUF-vara: Ida Søgnen

Valkampsjef: Thor Erlend Mehammer
Revisor: Hjørdis Hagen og Hans Bruland (ny)

Utsendingar til representantskapen i Sogn og Fjordane Arbeidarpart:
1. Reidar Fugle Nordhaug
2. Kari Daltveit
3. Helge Robert Midtbø
4. Arnhild Sollid Laukeland
5. Geir Leon Hetle
6. Helene Vejlskov Vie
7. Sindre Hornnes
8. Cecilie Dahlgren
9. Thor Erlend Mehammer
10. Lena Haveland
11. Sveinung Søreide
12. Kari Valle
13. Einar Solheim
14. Lill Anette Juvik
15. Ivar Svensøy
Framlegg: Styret får fullmakt til å supplere lista etter behov. 

Utsendingar til fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane Arbeidarparti:
1. Reidar Fugle Nordhaug (delegasjonsleiar)
2. Kari Daltveit
3. Helge Robert Midtbø
4. Arnhild Sollid Laukeland
5. Thor Erlend Mehammer
6. Cecilie Dahlgren
7. Bjarte Kapstad
8. Dagunn Klakegg
9. Sindre Hornnes, AUF
10. Ida Søgnen, AUF
Vara:
Einar Solheim
Joril Viken Sandnes
Jostein Vedvik
Helene Vejlskov Vie
Håvard Sætre, AUF
Justin Mulindabigwi
Torhild Hvidsten
Johan Kåre Kjerstad
Kari Valle
Sveinung Søreide
Marie Vefring, AUF
Martha Pukkalus, AUF
Framlegg: Styret får fullmakt til å supplere med vara etter behov. AUF har førsterett til å stille som vara for AUF sine representantar i delegasjonen. 

Kandidat til fylkesstyre i Sogn og Fjordane Arbeidarparti:
Helge Robert Midtbø

Kandidat til internasjonalt utval i Sogn og Fjordane Arbeidarparti:
Arnhild Sollid Laukeland

Valnemd:
Lena Haveland(leiar), Lill Anette Juvik og Johan Kåre Kjerstad stiller som vår valnemnd, eventuelt som kandidatar til ny valnemnd i forkant av samanslåing av eit nytt kommuneparti mellom Naustdal, Gaular Jølster og Førde.