Medlemsmøte ang. kommunebudsjett 2016

Tysdag 1. desember kl. 18:00 vert det medlemsmøte ang. kommunebudsjettet 2016.

original_1478643359_098802

Hei!

Styret innkaller herved til medlemsmøte ang. kommunebudsjettet 2016.

Tid: tysdag 1. desember kl. 18:00

Stad: Førdehuset, anten møterom i kjellaren, eller utstillingssalen

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Kommunebudsjettet 2016

3. Ymse

Det vert kaffe og noko å bite i under møtet. Alle som er medlem kan møte. Ønskjer du å bli medlem, eller er usikker på om du er, så er det berre å møte opp, så ordner vi med alt slikt.

Vi ønskjer de alle vel møtt!