Medlemsmøte 8.juni 2016

Vedlagt ligg utkast til innspel til stortingsprogrammet

original_1478638650_8492467

Hei!

Vi kaller herved inn til medlemsmøte 8. juni kl. 18

Stad: Røde Kors-bygget, kantina i 4. etg


Saker:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Økonomiplanen, innleiing v/gruppa

3. Innspel til programmet til Arbeidarpartiet

4. Ymse


Sjå på dittforslag.no for idear til innspel til stortingsprogrammet.

Elles ligg det vedlagt to utkast til innspel til stortingsprogrammet. 


Det blir kaffe og noko å tygge i. 

Vel møtt! :)